български
 
 

 
 
Black Sea Ferry Services
 
Ro-Ro and Passengers Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотис: * Моля да се има предвид ,че съгласно заповед РД-01-50/ 26.01.2021 на министъра на здравеопазването ,считано от 29.01.2021 всички пътници ,на които е позволено влизане на територията на Република България ще се допускат при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразнаверижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
** Такъв документ не се изисква за шофьори на товарни автомобили.
*** ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРУЗИЯ СВЪРЗАНИ С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US

Note: * Please note that as per Health MInister's order РД-01-50/ 26.01.2021 starting from 29.01.2021 –all passengers(foot passengers and those with private cars) who are allowed to enter Bulgaria need to have and present document for negative PCR test for COVID-19 done not later than 72h prior arrival.
** Such document IS NOT REQUIRED for truck drivers engaged in international transportation services.
*** Regulations for Crossing the Georgian Border in connection with the COVID-19 pandemic
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US

 

Разписание Януари 2022

 
 
 
Рейс 2
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 21.01.2022
Arrival 24.01.2022
Departure 24.01.2022
Arrival 27.01.2022
 
 
 
 
Рейс 3
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 28.01.2022
Arrival 31.01.2022
Departure 31.01.2022
Arrival 03.02.2022
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.