български
 
 

 
 
Black Sea Ferry Services
 
Ro-Ro and Passengers Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотис: * Моля да се има предвид ,че съгласно заповед РД-01-50/ 26.01.2021 на министъра на здравеопазването ,считано от 29.01.2021 всички пътници ,на които е позволено влизане на територията на Република България ще се допускат при предоставен документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразнаверижна реакция за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа.
** Такъв документ не се изисква за шофьори на товарни автомобили.
*** ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРУЗИЯ СВЪРЗАНИ С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US

Note: * Please note that as per Health MInister's order РД-01-50/ 26.01.2021 starting from 29.01.2021 –all passengers(foot passengers and those with private cars) who are allowed to enter Bulgaria need to have and present document for negative PCR test for COVID-19 done not later than 72h prior arrival.
** Such document IS NOT REQUIRED for truck drivers engaged in international transportation services.
*** Regulations for Crossing the Georgian Border in connection with the COVID-19 pandemic
https://mfa.gov.ge/MainNav/CoVID-19-sakitkhebi/sazgvris-kvetis-regulaciebi.aspx?lang=en-US

 

Разписание Юни 2021

 
 
 
Рейс 23
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 11.06.2021
Arrival 15.06.2021
Departure 15.06.2021
Arrival 18.06.2021
 
 
 
 

Нотис: ПРИСТИГАНЕТО В БАТУМИ РЕЙС 23 СЕ ЗАБАВЯ ПОРАДИ ЗАЕТ КЕЙ В ПРИСТАНИЩЕТО.ОЧАКАВА СЕ В 22.00Ч. НА 14.06.2021.

Note: ENTRY IN BATUMI IS DELAYED DUE TO OCCUPIED BERTH PLACE.EXPECTED TO BE AT 22.00H ON 14.06.2021

Рейс 24
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 18.06.2021
Arrival 21.06.2021
Departure 21.06.2021
Arrival 24.06.2021
 
 
 
 
Рейс 25
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 25.06.2021
Arrival 28.06.2021
Departure 28.06.2021
Arrival 01.07.2021
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.
 

Разписание Юли 2021

 
 
 
Рейс 26
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 02.07.2021
Arrival 05.07.2021
Departure 05.07.2021
Arrival 08.07.2021
 
 
 
 
Рейс 27
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 09.07.2021
Arrival 12.07.2021
Departure 12.07.2021
Arrival 15.07.2021
 
 
 
 
Рейс 28
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 16.07.2021
Arrival 19.07.2021
Departure 19.07.2021
Arrival 22.07.2021
 
 
 
 
Рейс 29
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 23.07.2021
Arrival 26.07.2021
Departure 26.07.2021
Arrival 29.07.2021
 
 
 
 
Рейс 30
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 30.07.2021
Arrival 02.08.2021
Departure 02.08.2021
Arrival 05.08.2021
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.