български
 
 

 
 
Black Sea Ferry Services
 
Ro-Ro and Passengers Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разписание Септември 2023

 
 
 
Рейс 38
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 29.09.2023
Arrival 02.10.2023
Departure 02.10.2023
Arrival 05.10.2023
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.
 

Разписание Октомври 2023

 
 
 
Рейс 39
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 06.10.2023
Arrival 09.10.2023
Departure 09.10.2023
Arrival 12.10.2023
 
 
 
 
Рейс 40
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 13.10.2023
Arrival 16.10.2023
Departure 16.10.2023
Arrival 19.10.2023
 
 
 
 
Рейс 41
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 20.10.2023
Arrival 23.10.2023
Departure 23.10.2023
Arrival 26.10.2023
 
 
 
 
Рейс 42
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 27.10.2023
Arrival 30.10.2023
Departure 30.10.2023
Arrival 02.11.2023
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.
 

Разписание Ноември 2023

 
 
 
Рейс 43
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 03.11.2023
Arrival 06.11.2023
Departure 06.11.2023
Arrival 09.11.2023
 
 
 
 
Рейс 44
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 10.11.2023
Arrival 13.11.2023
Departure 13.11.2023
Arrival 16.11.2023
 
 
 
 
Рейс 45
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 17.11.2023
Arrival 20.11.2023
Departure 20.11.2023
Arrival 23.11.2023
 
 
 
 
Рейс 46
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 24.11.2023
Arrival 27.11.2023
Departure 27.11.2023
Arrival 30.11.2023
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.
 

Разписание Декември 2023

 
 
 
Рейс 47
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 01.12.2023
Arrival 04.12.2023
Departure 04.12.2023
Arrival 07.12.2023
 
 
 
 
Рейс 48
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 08.12.2023
Arrival 11.12.2023
Departure 11.12.2023
Arrival 14.12.2023
 
 
 
 
Рейс 49
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 15.12.2023
Arrival 18.12.2023
Departure 18.12.2023
Arrival 21.12.2023
 
 
 
 
Рейс 50
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 22.12.2023
Arrival 25.12.2023
Departure 25.12.2023
Arrival 28.12.2023
 
 
 
 
Рейс 51
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 29.12.2023
Arrival 02.01.2024
Departure 02.01.2024
Arrival 04.01.2024
 
 
 
 
&nbpsp;
* Крайни срокове за регистрация За порт Батуми и Бургас – до 18,00 ч. в деня обявен за отплаване на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия.