български
 
 

 
 
Black Sea Ferry Services
 
Ro-Ro and Passengers Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нотис: Във връзка с обявената от СЗО пандемия от корона вирусна инфекция. В изпълнение на предписанията на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса като основна превантивна мярка срещу разпространението на възможни случаи на COVID-19 и с цел избягване на струпване и престой на хора на едно място в затворени помещения от днес 12.03.2020, включително, до следващо разпорeждане, се преустановява приемането на пасажери на борда на ро-ро Дружба. Ще се превозват само превозни средства без придружители на борда. Предплатените навла за транспорти ,които не се осъществят ще бъдат възстановени

Note: In connection with the WHO declaring pandemic COVID 19 virus infection. In pursuance of the requirements of the National Coronavirus Operational Headquarters as a major preventative measure against the spread of possible COVID-19 cases and to avoid the accumulation and stay of people in one place indoors from today, -12.02.2020 until further notice the acceptance of passengers aboard the ro-ro Drujba suspended. Only vehicles without escorts will be carried on board. Prepaid freights for not transported vehicles will be refunded

 

Разписание Март 2020

 
 
 
Рейс 7
Бургас - Батуми - Бургас
 
Бургас
Батуми
Бургас
 
 
Departure 27.03.2020
Arrival 30.03.2020
Departure 30.03.2020
Arrival 02.04.2020
 
 
 
 
&nbpsp;
* За порт Батуми и Новоросийск – товарни автомобили - 1 ден преди пристигането на кораба по разписание, за пасажери за Батуми – до 10,00 ч. в деня на пристигане на кораба. След крайните срокове резервациите се анулират и качването на кораба не е гарантирано.
 
ВАЖНО: Времената на отплаване, пристигане, транзитен преход са приблизителни и не могат да бъдат гарантирани. Разписанието подлежи на промени без предизвестие в резултат на непредвидени обстоятелства и на навигационните условия